RADIOLOGIA
RTG 1 pkt. - 20 zł
Tomografia 3D CBCT małe pole 5cm x 5cm - 120 zł
Tomografia 3D CBCT szczęki i żuchwy - 180 zł
Tomografia 3D CBCT szczęki, żuchwy i zatok szczękowych - 250 zł
Tomografia 3D CBCT zatok szczękowych - 150 zł
Pantomogram - 70 zł
Cefalometria/telerentgenogram - 80 zł


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

Przegląd - bezpłatny
Porada stomatologiczna + wypisanie recepty - 50 zł
Znieczulenie nasiękowe - 20 zł
Znieczulenie przewodowe - 30 zł
Wypełnienie na jednej powierzchni - 100 - 160 zł
Wypełnienie na dwóch powierzchniach (ząb przedtrzonowy) - 180 zł
Wypełnienie na dwóch powierzchniach (kły i siekacze) - 190 zł
Wypełnienie na dwóch powierzchniach (ząb trzonowy) - 200 zł
Odbudowa na trzech powierzchniach (wszystkie zęby) - 210 - 230 zł
Wypełnienie estetyczne  - 250 zł - 300 zł
Odbudowa kompozytowa zęba po leczeniu endodontycznym - 250 - 300 zł
Odbudowa zęba na włóknie szklanym (1 włókno) - 400 zł
Odbudowa zęba na włóknie szklanym (2 włókna) - 450 zł
Opatrunek fleczer - 80 zł
Opatrunek biologiczny ( szkło-jonomer) - 100 zł
Opatrunek swiatłoutwardzalny - 100 zł
Licówka kompozytowa  - 300 - 400 zł
Wybielanie zęba martwego:
I wizyta - 90 zł
II wizyta i kolejna - 60 zł
Wybielanie zębów metodą nakładkową - 750 zł
Wybielanie zębów w gabinecie - 800 zł
Leczenie białych plam metodą ICON (1 ząb) - 150 zł
Leczenie nadwrażliwości (1 ząb) - 40 zł

PROFILAKTYKA
Skaling usunięcie kamienia nazębnego - 100 zł
Piaskowanie (usuwanie osadu) - 100 zł
Fluoryzacja - 100 zł
Pakiet higienizacyjny (skaling + piaskowanie + fluor) - 200 zł - 220 zł
Leczenie nadwrażliwości (1 ząb) - 40 zł

LECZENIE KANAŁOWE (ENDODONCJA)

Pierwsza pomoc (znieczulenie, dewitalizacja, opatrunek) - 100 zł
Ekstyrpacja miazgi i maszynowe opracowanie kanału systemem RECIPROC:
Ząb 1-kanałowy -  200 zł
Ząb 2-kanałowy - 250 zł
Ząb 3-kanałowy - 300 zł
Ząb 4-kanałowy - 350 zł
Wypełnienie czasowe (lecznicze) wszystkich kanałów w zębie - 80 zł
Ostateczne wypełnienie 1 kanału - 100 zł
Powtórne leczenie endodontyczne (opracowanie 1 kanału) - 100-150 zł
Opatrunek czasowy fleczer - 60 zł
Opatrunek czasowy światłoutwardzalny - 100 zł
Koferdam - 30 zł

MIKROSKOP
Pierwotne leczenie kanałowe:
Ekstyrpacja miazgi i maszynowe opracowanie 1 kanału - 150 zł
Każdy następny kanał - 100 zł
Ostateczne wypełnienie 1 kanału - 100 zł
Powtórne leczenie kanałowe:
Ekstyrpacja miazgi i maszynowe opracowanie 1 kanału - 250 zł
Każdy następny kanał - 150 zł
Ostateczne wypełnienie 1 kanału - 100 zł
Udrożnienie zobliterowanego kanału - 300 zł
Zamknięcie perforacji materiałem MTA  - 300 zł
Usunięcie złamanego narzędzia z kanału - 300 zł - 400 zł
Odnalezienie dodatkowego kanału - 200 zł
Usunięcie zębiniaka - 100 zł - 200 zł
Usunięcie wkładu - 200 zł - 300 zł

STOMATOLOGIA DZIECIĘCA
Znieczulenie nasiękowe - 20 zł
Znieczulenie przewodowe - 30 zł
Wizyta adaptacyjna/konsultacja pierwszorazowa - 50 zł
Wypełnienie w zębie mlecznym - 120 - 140 zł
Twinky Star (wypełnienie kolorowe) - 120 zł
Amputacja formokrezolowa - 70 zł
Lakowanie (1 ząb) - 70 - 80 zł
Fluoryzacja (lakierowanie) zębów mlecznych i stałych - 100 zł
Ekstrakcja zęba mlecznego (znieczulenie w cenie) - 100-120 zł
Trepanacja i dewitalizacja zęba mlecznego (opatrunek w cenie) - 80 zł
Nieefektywna wizyta dziecka - 50 zł
Gaz rozweselający (sedacja wziewna) za każde rozpoczęte 30 min. - 120 zł
Indywidualna maseczka do sedacji - 30 zł

 CHIRURGIA
Konsultacja chirurgiczna - 50 zł
Usunięcie zęba -  100 - 200 zł
Usunięcie zęba / korzenia z dłutowaniem (płat, zdjęcie kości, szycie w cenie zabiegu) - 200 - 350 zł
Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego - 350 - 450 zł
Odsłonięcie zęba przy leczeniu ortodontycznym - 400 zł
Zdjęcie szwów założonych w gabinecie - 0 zł
Zdjęcie szwów założonych w innym gabinecie - 50 zł
Nacięcie ropnia / drenaż / płukanie - 100 zł
Leczenie „suchego zębodołu” - 30 zł
Resekcja korzenia zęba - 400 zł
Wypełnienie wsteczne korzenia przy resekcji materiałem MTA - 100 zł
Resekcja korzenia zęba z uzupełnieniem kości - 1000-1200 zł
Hemisekcja zęba - 300 zł
Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej - 300-400 zł
Plastyka połączenia ustno-zatokowego - 150 zł
Plastyka/podcięcie wędzidełka - 150 zł
Wycięcie kieszeni zębowej - 100 zł
Badanie histopatologiczne - 100 zł
Pokrycie recesji - 600 - 800 zł
Pogłębienie przedsionka - 700 zł
Plastyka wyrostka zębodołowego bezzębnego - 300 zł
Kortykotomia jednego łuku - 800 zł
Autotransplantacja (przeszczepienie) zęba - 1500 zł

IMPLANTOLOGIA
Konsultacja implantologiczna - 50 zł
Wszczepienie implantu (część chirurgiczna) - 2000 zł
Odsłonięcie implantu - 200 zł
Korona pełnoceramiczna bez metalu (część protetyczna 1 opcja) - 2000 zł
lub
Korona pełnoceramiczna IPS e.max (część protetyczna 2 opcja) - 2800 zł
Punkt w moście na implancie - 1000 zł
Całkowity koszt odbudowy jednego zęba - 4200 - 5000 zł
Natychmiastowe, poekstrakcyjne wszczepienie implantu - 3000 zł
Korona tymczasowa na implancie - 1000 zł

Okresowa kontrola implantu z wykonaniem RTG - 100 zł
Proteza całkowita typu overdenture na dwóch implantach (część protetyczna) - 4500 zł
Augmentacja kości przy implancie (biomateriał + błona) - 1800 zł
Augmentacja kości po ekstrakcji zęba (biomateriał + błona) - 1000 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej (metoda zamknięta) - 1800 zł
Podniesienie dna zatoki szczękowej (metoda otwarta) - 3500 zł
Rozszczepienie wyrostka - 800 zł
Przeszczep bloku kostnego - 3000 - 4000 zł
Użycie PRF do zabiegu - 500 zł
Szablon implantologiczny - 500 zł

PROTETYKA
Konsultacja protetyczna - 100 zł
Konsultacja protetyczna z planem leczenia - 150 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej - 900 zł
Korona porcelanowa na podbudowie metalowej
ze stopniem ceramicznym - 1100 zł
Korona pełnoceramiczna - 1500 zł
Licówka kompozytowa wykonana w pracowni - 800 zł
Licówka pełnoceramiczna - 1500 zł
Onlay kompozytowy - 900 zł
Onlay ceramiczny - 1500 zł
Endokorona - 900 zł
Korona tymczasowa wykonana w gabinecie - 100 zł
Korona tymczasowa wykonana w pracowni (akrylowa) - 350 zł
Korona tymczasowa wykonana w pracowni (kompozytowa) - 700 zł
Wkład koronowo-korzeniowy jednoczęściowy - 500 zł
Wkład koronowo-korzeniowy składany - 600 zł
Wkład z włókna szklanego - 400 zł
Proteza szkieletowa akronowa - 1500 zł
Proteza szkieletowa klamrowa - 1600 zł
Szynoproteza - 1700 zł
Zatrzask, zasuwa: osiowy - 1100 zł, boczny - 1200 zł
Proteza całkowita - 1200 zł
Podścielenie protezy elastycznej - 250 zł
Podścielenie protezy w pracowni - 400 zł
Siatka wzmacniająca do protezy - 150 zł
Proteza częściowa - 800-1200 zł
Szyna relaksacyjna - 700 zł
Most adhezyjny jednopunktowy - 1200 zł
Most tymczasowy za 1 punkt - 100 zł
Szynowanie włóknem szklanym - 250-300 zł
Dobór koloru w pracowni - 100 zł
Zdjęcie korony - 100 zł
Zacementowanie korony z innego gabinetu - 80 zł
Naprawa protezy - 150 zł
Dostawienie kolejnego zęba - 70 zł
Płytka deprogramacyjna - 500 zł
Po deprogramacji - 200 zł

ORTODONCJA
Konsultacja ortodontyczna - 100 zł
Badanie diagnostyczne (pomiary wewnątrzustne, zdjęcia fotografczne, modele diagnostyczne) + plan leczenia - 300 zł
Badanie diagnostyczne – leczenie wczesne u dzieci - 200 zł
Kontrola ortodontyczna - 50 - 100 zł
Opracowanie planu leczenia - 200 zł
Wykonanie modeli diagnostycznych - 100 zł

APARATY STAŁE
Założenie aparatu stałego:
- zamki metalowe (jeden łuk) - 1700 zł
- zamki kosmetyczne: porcelanowe (jeden łuk) - 2600 zł
Okresowa kontrola z aparatem stałym (jeden łuk) - 150 zł
Okresowa kontrola z aparatem stałym (2 łuki) - 240 zł
Leczenie w systemie Damona:- założenie aparatu (1 łuk) - 2600 zł
wizyta kontrolna - 280 zł
Miniimplant ortodontyczny - 600 zł
Łuk podniebienny - 400 zł
Łuk językowy - 400 zł
Hyrax/HASS - 700 zł
Maska twarzowa - 500 zł
Zdjęcie aparatu stałego (1 łuk) - 200 zł
Płytka retencyjna (jeden łuk) - 700 zł
Retainer stały metalowy (jeden łuk) - 400 zł
Okresowa kontrola aparatów retencyjnych - 100 zł
Kolce językowe (1 ząb) - 80 zł
Kapa (równia) - 300 zł
Aparat Benefit - 2500 zł

APARATY ESTETYCZNE
Invisalign full (pełne leczenie) - 16500 zł
Invisalign lite - 10500 zł
Retainer Vivera (2 łuki) - 2500 zł
Retainer Vivera (1 łuk) - 1500 zł

APARATY RUCHOME
Płytka Schwarza - 700 zł
Aparat blokowy - 950 zł
Aparat Twin-block - 1200 zł
Utrzymywacz przestrzeni - 250 zł
Płytka przedsionkowa plastikowa - 80 zł
Płytka przedsionkowa sylikonowa - 300 zł
Trainer - 600 zł
Szyna relaksacyjna - 800 zł
Okresowa kontrola aparatu ruchomego - 100 zł